Ministerul Mediului: Obiectivele propuse de către CE pentru depozitarea deșeurilor sunt foarte dificil de realizat

Printre țintele cuprinse în pachetul menționat se află și creșterea gradului de reciclare și valorificare a deșeurilor municipale cu până la 70% din total până în anul 2030.

'În ceea ce privește țintele ambițioase propuse prin acest pachet, considerăm că sunt importante, însă trebuie să fie realiste, bazate pe considerații tehnice, economice și de mediu. Este de înțeles că propunerea țintelor are ca punct de plecare exemplul statelor foarte performante, dar nu trebuie pierdut din vedere nivelul de performanță foarte diferit al Statelor Membre și, respectiv, circumstanțele naționale. În opinia României, obiectivele pentru depozitarea deșeurilor propuse pentru 2025 și 2030 sunt foarte dificil de realizat, ținând cont de punctele de plecare diferite ale Statelor Membre. În plus, raportarea față de cantitatea de deșeuri din anul precedent este deosebit de problematică', a menționat, în intervenția sa, Mihail Fâcă.

Măsurile propuse prin intermediul pachetului legislativ privind gestionarea deșeurilor vizează, în principal, creșterea gradului de reciclare și valorificare a deșeurilor (municipale — 70% până în anul 2030, respectiv de ambalaje — 80% până în anul 2030) și creșterea graduală a țintelor specifice de material pentru perioada 2020-2030 (90% pentru hârtie până în anul 2025 și 60% pentru plastic, 80% pentru lemn, 90% pentru metale feroase, aluminiu și sticlă până în anul 2030).

De asemenea, se are în vedere reducerea treptată a depozitării deșeurilor până în anul 2025 (inclusiv pentru plastic, hârtie, metale, sticlă și bio-deșeuri), care să corespundă unei rate maxime de depozitare de 25%, precum și prevenirea generării deșeurilor alimentare, în scopul reducerii risipei de alimente cu cel puțin 30% până în anul 2025.

În plus, introducerea unui sistem de avertizare timpurie pentru anticiparea și evitarea posibilelor dificultăți de implementare, dezvoltarea unui sistem adecvat de înregistrare a deșeurilor periculoase în toate statele membre și reducerea utilizării pungilor de plastic ușoare și interzicerea depozitării deșeurilor din plastic până în 2025, reprezintă alte puncte importante ale pachetului legislativ.

Consiliul de Mediu al Uniunii Europene s-a desfășurat în data de 28 octombrie în Luxemburg, iar principalul subiect de dezbatere l-a constituit pachetul legislativ privind gestionarea deșeurilor.

Miniștrii prezenți și-au exprimat punctele de vedere cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/ 98/ CE privind deșeurile, a Directivei 94/ 62/ CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, a Directivei 1999/ 31/ CE privind depozitele de deșeuri, a Directivei 2000/ 53/ CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/ 66 / CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/ 19/ UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Propunerea este parte a unui pachet de inițiative majore în domeniul gestionării deșeurilor, ce urmărește crearea unui cadru care să faciliteze trecerea la o economie circulară reală, cu politici mai bine corelate, reglementare inteligentă și sprijin activ din partea sectorului de cercetare și inovare.

Un alt subiect pe ordinea de zi a Consiliului de Mediu a fost adoptarea concluziilor Consiliului privind înverzirea semestrului european și revizuirea Strategiei Europa 2020. Concluziile reflectă direcțiile de acțiune propuse de Comisie într-o serie de comunicări anterioare referitoare la eficienta resurselor. În cea de-a doua parte a zilei, oficialii au adoptat setul de concluzii ce reprezintă mandatul Uniunii Europene pentru participarea la cea de a 20-a sesiune a Conferinței Părților (COP 20) la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice și pentru cea de a 10-a sesiune a reuniunii părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 10) de la Lima, Peru (1-12 decembrie 2014).