Ministerul Muncii: Peste 50.000 de copii se aflau în sistemul de protecţie specială la finele lunii martie

Numărul copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială era, la finele lunii martie 2020, de 50.049 copii, iar cei mai mulţi (69,78%) beneficiau de măsura de protecţie specială de tip familial, conform datelor statistice publicate de Ministerul Muncii, preluat de AGERPRES.
Potrivit sursei citate, 15.126 copii (30.22%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial, din care 11.959 copii se aflau în servicii de tip rezidenţial publice şi 3.167 copii se aflau în servicii de tip rezidenţial private, iar 34.923 copii (69.78%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip familial, din care 18.173 copii se aflau la asistenţi maternali, 12.212 copii se aflau la rude până la gradul IV inclusiv şi 4.538 copii se aflau la alte familii sau persoane.
"Reducerea intrării copiilor în sistemul de protecţie specială nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copiilor de părinţi (centre de zi, centre de recuperare, centre de consiliere, etc.). Începând cu 1 ianuarie 2005 serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale sunt principalele responsabile cu dezvoltarea acestora, ajungând la 31 martie 2020 să ofere servicii pentru 44,99% din copiii beneficiari de astfel de servicii, pentru 23,4% oferind organismele private acreditate, iar 31.61% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire oferite de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului", precizează reprezentanţii ministerului.
La 31 martie 2020 existau 1.100 servicii de tip rezidenţial publice şi 299 servicii de tip rezidenţial ale organismelor private acreditate. Aceste servicii includ: centre de plasament clasice sau modulate, apartamente, case de tip familial, centre maternale, centre de primire în regim de urgenţă, alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăpost de zi şi de noapte).
Din totalul celor 1.399 servicii de tip rezidenţial, un număr de 292 servicii de tip rezidenţial (278 servicii de tip rezidenţial publice şi respectiv 14 servicii de tip rezidenţial private) erau destinate copiilor cu dizabilităţi. Numărul copiilor care beneficiau de măsură de protecţie specială în aceste servicii destinate copiilor cu dizabilităţi era la data de 31 martie 2020, de 4.366 copii, înregistrându-se o scădere cu 646 copii faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019.
La finele lunii martie, în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti, în departamentul "Protecţia Copilului" erau angajate 32.835 persoane, cu 427 persoane mai mult faţă de aceeaşi dată din 2019 şi cu 221 persoane mai mult faţă de 31 decembrie 2019.
Din totalul celor 32.835 angajaţi, 4.695 (14,3%) erau angajaţi în aparatul propriu al DGASPC-urilor, 11.576 (35,26%) erau asistenţi maternali profesionişti, 12.684 (38,62%) erau angajaţi în serviciile de tip rezidenţial şi 3.880 (11,82%) erau angajaţi în servicii de îngrijire de zi.
Sursa: www.agerpres.ro