NOI INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL „DIASPORA START-UP”

NOI INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL „DIASPORA START-UP”
Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni au deschis apelul pentru Programul „Diaspora Start-up”, cu o alocare de 30 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, informează Ambasada României în Regatul Spaniei.
Până la 29 NOIEMBRIE 2016, ora 16:00, administratorii de schemă de antreprenoriat pot depune propunerile de proiecte în valoare de maximum 5.000.000 euro, prin care se angajează să pregătească viitorii antreprenori din diaspora și să le finanțeze planul de afacere cu maximum 40.000 de euro. Propunerile de proiecte pentru administratorii de schemă pot fi depuse prin intermediul MySMIS, aplicație accesibilă de pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene
Solicitantul unic sau partenerii trebuie să se asigure că îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe: capacitatea tehnică și financiară conform cerințelor POCU, capacitatea tehnică privind derularea unor scheme de minimis și expertiza în derularea unor proiecte și programe în sprijinul românilor din străinătate. Solicitantul trebuie să fie entitate cu sediul social în România, iar partenerii pot avea sediul social și în afara țării.
Toate informaţiile despre acest program și despre etapa curentă, inclusiv ghidul de finanţare, pot fi descărcate la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2080-programul-diaspora-start-up-se-deschide-apelul-pentru-propuneri-de-scheme-de-grant. Informații suplimentare sunt disponibile la adresele: diaspora@mae.ro și diaspora@fonduri-ue.ro.
MAE-DPRRP are în vedere facilitarea contactului dintre entitățile din România care doresc să colaboreze cu organizații ale românilor din străinătate, pentru stabilirea de parteneriate în vederea constituirii administratorilor de schemă de antreprenoriat. Organizațiile din diaspora interesate de acest program sunt invitate să trimită date de contact până la data de 10 NOIEMBRIE 2016, la adresa diaspora@mae.ro, pentru a fi incluse într-o listă ce va fi pusă la dispoziția entităților din România prin publicare pe site-ul DPRRP. Detaliile despre această listă se găsesc aici: http://www.dprp.gov.ro/lista-organizatiilor-diaspora-start-up/