Noi reglementări privitoare la copiii ai căror părinți muncesc în străinătate

Guvernul a aprobat, ieri, o hotărâre privind noi metode de monitorizare a copiilor care provin din familii în care părinții muncesc în afara țării, urmărindu- se situația lor școlară și starea lor emoțională.
 Astfel, serviciul public de asistență socială va solicita, în ultimul trimestru al fiecărui an, unităților școlare aflate pe raza lor administrativ-teritorială, informații cu privire la copiii: cu un singur părinte plecat în străinătate; cu ambii părinți plecați în străinătate; cu părintele unic susținător plecat în străinătate; reveniți în țară după o experiență de migrație de cel puțin 12 luni.
După primirea datelor, serviciul de asistență socială are obligația de a se deplasa la domiciliul copilului și de a verifica dacă părintele plecat în străinătate a notificat, conform legii, plecarea sa, precum și desemnarea unei persoane eligibile pentru îngrijirea copilului.
Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să fie majoră, să facă parte din familia extinsă și să îndeplinească toate condițiile materiale și morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. În plus, are obligația de a furniza datele de contact ale părinților plecați în străinătate și de a face dovada menținerii legăturilor cu aceștia.