Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene, Cristian Bădescu, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Cristian Bădescu, a participat astăzi, 13 decembrie 2016, la Bruxelles, la Consiliul Afaceri Generale (CAG), informează Ministerul Afacerilor Externe.
Principalul subiect de interes al agendei a fost pregătirea Consiliului European din 15 decembrie 2016, miniștrii pentru afaceri europene examinând proiectul de concluzii ale proximului Summit european. În intervenția sa, secretarul de stat Cristian Bădescu a salutat continuarea discuțiilor destinate gestionării migrației, consolidării protecției frontierelor externe ale UE, precum și modul de reflectare în textul de Concluzii a progreselor înregistrate în acest domenii. În raport cu dimensiunea externă a migrației, a exprimat susținerea pentru continuarea implementării Compactelor pe migrație cu statele terțe, accentuând necesitatea asigurării unei echilibru geografic și tematic în implementarea măsurilor agreate în acest domeniu.
În raport cu textul proiectului de concluzii ale Consiliului European vizând domeniul economic, demnitarul român a evidențiat importanța acordată continuării adâncirii pieței interne cu accent pe dezvoltarea dimensiunii digitale a acesteia. De asemenea, a salutat includerea în textul concluziilor a referirii la importanța politicii industriale în ansamblul obiectivelor UE.
Cu privire la domeniul securității și apărării, secretarul de stat a exprimat sprijinul pentru implementarea Strategiei Globale a UE în domeniul securității, evidențiind necesitatea implementării direcțiilor de acțiune stabilite prin Declarația de la Varșovia privind cooperarea UE-NATO, precum și a întăririi capacității de rezistență față de presiunile externe în Vecinătatea UE.
Cu referire la relațiile externe ale UE, a susținut importanța strategică a finalizării ratificării Acordului de Asociere și a celui Aprofundat și Cuprinzător de Comerț Liber cu Ucraina care să permită deplina intrare în vigoare a acestora. Cu privire la Siria, oficialul român a salutat limbajul proiectului de Concluzii ale Consiliului European pe acest subiect, care reflectă pe deplin pozițiile adopte până acum la nivelul UE.
De asemenea, în cadrul CAG a avut loc un schimb de vederi privind procesul de extindere, stabilizare și asociere, în baza Pachetului privind extinderea publicat de către Comisia Europeană în luna noiembrie. La acest punct, secretarul de stat român a pledat pentru adoptarea de Concluzii ale Consiliului care să reflecte importanța continuării procesului extinderii, de o manieră care să permită transmiterea, în relația cu țările candidate și potențialii candidați (Balcanii de Vest și Turcia), a unui mesaj ferm de susținere din partea UE pentru modernizarea și continuarea reformelor. În acest context, din perspectiva României, continuarea proceselor de negociere este esențială și oferă Uniunii instrumentele necesare pentru promovarea valorilor sale în relațiile cu partenerii. A arătat că, pe fondul provocărilor actuale cu care se confruntă Uniunea, asigurarea de progrese în domeniul extinderii reprezintă un instrument puternic de promovare a stabilității în regiune.
În condițiile în care nu a existat unanimitate a statelor membre UE cu privire la textul proiectului de concluzii ale Consiliului Afaceri Generale privind extinderea, discuțiile pe această temă vor fi reflectate într-o declarație a Președinției slovace a Consiliului UE.
Consiliul a adoptat formal Declarația comună referitoare la programarea inter-instituțională, elaborată în baza Programului de priorități al Comisiei Europene pentru anul 2017, în vederea semnării acesteia de către Președinții celor trei instituții europene.