Peste 120.000 de români au onomastica de Sfântul Ilie, sărbătorit pe 20 iulie

Peste 120.000 de români au onomastica de Sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie, informează un comunicat al MAI, preluat de AGERPRES.
Dintre cei 127.370 de români care poartă numele Sfântului Ilie, 111.685 sunt bărbați iar 15.685 sunt femei.
Potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 105.819 poartă numele de Ilie, alți 3.304 — Iliuță, iar 2.187—Lică.
De asemenea, 275 de persoane se numesc Eliade, 84 — Ilieș, 15 — Iliuș și o singură persoană — Iliev.
Dintre femeile care își sărbătoresc onomastica, 14.750 poartă numele de Ilinca, alte 839 — Eliana și 96 — Ilia.
Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul.
Apărător înflăcărat al credinței în Dumnezeul revelat profeților Vechiului Testament, Sfântul Ilie Tesviteanul era fiul lui Sovac, unul dintre profeții Legii Vechi, care locuia în cetatea Tesve, dincolo de Iordan. De la numele acestei localități se trage și numele proorocului.
El a trăit pe vremea lui Ahab, regele evreilor, care a domnit în ținutul Samariei din Israel, timp de 22 de ani. Acest rege s-a căsătorit cu Isabela, o prințesă feniciană din Sidon, care se închina zeului Baal. Ahab, prețuind frumusețea femeii mai mult decât credința în Dumnezeul unic al iudeilor, și-a obligat poporul să se închine zeului Baal, încurajând în acest fel idolatria, înălțând totodată și un jertfelnic. Toate aceste fapte au atras mânia divină. Dumnezeu îi încredințează lui Ilie misiunea de a mustra pe rege pentru faptele necugetate săvârșite și de a întoarce poporul la credința monoteistă.
Mustrându-l pe Ahab, Ilie îi spune: 'Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia slujesc eu; în acești ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu'. După o rugăciune adresată lui Dumnezeu, Sfântul Ilie s-a retras pe malul râului Cherit. În urma lui, seceta și foametea a cuprins toată țara.
După trei ani și jumătate, dovedindu-se prin aceste minuni că numai credința în Dumnezeul unic este cea adevărată, poporul iudeu și-a recunoscut greșeala de a se fi închinat zeului Baal, strigând: 'Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat'. Rugându-se atunci Ilie, o ploaie a răcorit pământul și foametea a încetat.
Proorocului Ilie nu i-a fost dată moartea, el a fost ridicat la cer într-un car de foc. Sfânta Scriptură spune că Sfântul Ilie se va întoarce iarăși pe pământ, la sfârșitul veacurilor, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, pentru a se lupta cu Antihristul.