Polițiștii și funcționarii cu statut special din sistemul penitenciare beneficiază de soldă de grad de până la 410 lei (proiect)

Personalul militar, respectiv polițistul și funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deținut, întru-un cuantum situat între 200 și 410 lei, potrivit reglementărilor specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională incluse în proiectul Legii salarizării unitare, informează AGERPRES.
Astfel, un general, amiral, chestor general de poliție poate primi o soldă maximă de 410 lei, în timp ce solda minimă este cea acordată unui soldat de 200 de lei.
Proiectul Legii salarizării unitare prevede că personalul încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională beneficiază de solde, salarii, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și alte drepturi salariale.
Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se actualizează proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Potrivit proiectului, cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care îndeplinesc funcții de comandă beneficiază lunar de solda/salariul de comandă de până la 25% din solda de funcție/salariul de funcție.
"(...) În raport cu timpul servit în calitate de personal militar, polițist sau funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la 1 — 7 gradații, care se acordă din 3 în 3 ani. Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar și data absolvirii instituției militare de învățământ se ia în calcul la stabilirea de gradații. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradații. Fiecare gradație reprezintă 3% din solda de funcție/salariul de funcție", se arată în proiect.
Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum și rezerviștii concentrați beneficiază de gradații în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, după cum urmează: 3 — 6 ani gradația I; 6 — 10 ani gradația a II-a; 10 — 15 ani gradația a III-a; 15 — 20 de ani gradația a IV-a; 20 — 25 de ani gradația a V-a; peste 25 de ani gradația a VI-a.
Potrivit proiectului, personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care lucrează în condiții de pericol în unitățile de fabricare sau depozitare a munițiilor sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, etc a acestora, precum și cel care desfășoară activități specifice la calamități naturale beneficiază de o primă pentru condiții periculoase de muncă: între 37 — 50% la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază pentru locuri de muncă sau operațiuni deosebit de periculoase, între 16 — 30% pentru locuri foarte periculoase și de până la 16% pentru locuri de muncă sau operațiuni periculoase.
Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiții de pericol deosebit, respectiv execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operații speciale, misiuni operative de protecție a demnitarilor, protecție și control antiterorist, etc., integrare și asistență medicală și psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate beneficiază de o compensație de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.
"Compensația prevăzută se acordă și personalului din structurile din domeniile informații pentru apărare, cercetare sau operații speciale ale Ministerului Apărării Naționale. (...) Pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcție/salariul de
funcție/salariul de bază" se arată în proiect.
Dreptul poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget.
"Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizație de 15 — 20% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază. Funcțiile pentru care se acordă indemnizația de cifru și mărimea concretă a procentului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Funcțiile cu drept la indemnizație de cifru se prevăd prin statele de organizare", se arată în document.
De asemenea, pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate ori în unități situate în localități sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul menționat beneficiază de un spor de până la 20% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.
Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și personalul civil care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de până la 5% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.
Nu în ultimul rând, personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care sunt încadrați în structurile centrale ale instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională sau în structuri militare ale NATO sau UE dislocate pe teritoriul României, beneficiază de majorarea soldei de funcție/salariului de funcție/salariului de bază cu 12,5%.