Proiectul Legii salarizării, discutat marți în ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social

Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice va fi discutat marți în ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, ce va avea loc la sediul Ministerului Muncii, informează AGERPRES.
Potrivit notei de fundamentare, proiectul urmărește eliminarea suprapunerilor salariale datorate creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care a condus la suprapunerea primelor 24 de clase de salarizare din Legea-cadru nr.284/2010, eliminarea nivelurilor diferite de salarizare pentru aceeași funcție, în cadrul aceleiași instituții, eliminarea egalizării salariilor pentru persoane cu vechime în muncă diferită, eliminarea suprapunerilor salariale pentru angajații care au studii diferite (studii superioare, studii medii, studii generale), stabilirea și calcularea salariilor în baza unui singur act normativ, eliminându-se vidul legislativ, mai ales pentru personalul nou-încadrat etc.
Astfel, raportul între salariul de bază minim și cel maxim în sectorul bugetar va fi de 1 la 12. Cel mai mic salariu de bază va fi de 1.250 lei, pentru funcții cu studii medii și generale, iar cel mai mare de 15.000 lei, pentru funcția cu cea mai mare responsabilitate în stat. Salariile de bază pentru fiecare funcție vor fi stabilite, în raport de studii, grade/trepte profesionale și gradații. Promovarea în grade/trepte profesionale se va face de regulă pe un post vacant, din 3 în 3 ani, sau conform unor reglementări din statutele proprii.
De asemenea, în nota de fundamentare se precizează că avansarea în gradații se va face din 5 în 5 ani, cu excepția primei gradații care se va acorda după 3 ani.
Efortul financiar brut necesar implementării proiectului de ordonanță de urgență va fi de 2,344 miliarde de lei, iar impactul net va fi de 1,503 miliarde de lei.
Conform proiectului, un profesor cu studii superioare de lungă durată și grad didactic I, cu 1-5 ani vechime și gradație 0 va avea un salariu de bază de 1.975 de lei, iar la peste 25 de ani vechime și gradație 5 va ajunge la un salariu de bază de 3.470 de lei.
Un medic primar cu gradația 0 va avea un salariu de bază de 3.459 de lei, iar unul cu gradația 5 un salariu de bază de 4.307 lei. Un medic rezident în anul I cu gradație 0 va avea un salariu de bază de 1.922 de lei, iar unul cu gradație 5 va ajunge la 2.393 de lei. Un asistent medical sau o moașă vor avea pentru gradația 0 un salariu de bază de 1.523 de lei și 1.896 de lei pentru gradația 5.
Potrivit proiectului de lege, primarul general al Capitalei va avea o indemnizație de 12.124 de lei, iar viceprimarul de 5.788 lei. Primarul unei localități cu până la 1.500 de locuitori va avea o indemnizație de 3.207 lei.
Primul ministru va avea o indemnizație de 13.706 lei, un ministru 12.124 de lei, iar un secretar de stat 10.150 de lei. Președintele României va avea o indemnizație de 15.000 de lei, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților câte 13.706 lei, iar senatorii și deputații câte 10.150 de lei.
Proiectul mai prevede că personalul care deține titlul științific de doctor va beneficia de un spor la salariu de 15%, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul, iar personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, de unul de 10%.
De asemenea, personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
Personalul care desfășoară activități de creație de programe pentru calculator, precum și cel care este încadrat în posturi de specialiști în tehnologia informației, va beneficia de un spor de până la 15% calculat la salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație.
Conform proiectului, ordonatorii principali de credite vor putea acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 3% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condițiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. Din fondul stabilit, până la 50% se va putea utiliza pentru acordarea de către ordonatorii principali de credite a unor prime de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor.