Rata de absorbție curentă a fondurilor europene pe 2007-2013 a crescut la peste 89%, în martie

Rata curentă a absorbției fondurilor europene pe cadrul financiar 2007-2013 a crescut cu 6,15 puncte procentuale, la 89,08%, în timp ce absorbția efectivă a rămas la același nivel în luna martie, reiese din datele autorităților publicate pe fonduri-ue.ro, informează AGERPRES.
Cheltuielile eligibile solicitate Comisiei Europene în limita alocării Programelor Operaționale se cifrau la peste 16,72 miliarde euro. În ceea ce privește absorbția efectivă, aceasta a rămas la același nivel ca și în luna precedentă, respectiv la 79,23% (14,88 miliarde euro).
Pe Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE), rata de absorbție curentă era de 100%, pe Programul Operațional Asistență Tehnică — 100%, pe Programul Operațional Sectorial Mediu — 84,48%, pe Programul Operațional Regional — 93,41%, pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — 90,81%, pe Programul Operațional Sectorial Transport — 81,07%, iar pe Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative — 100%.
Autoritățile estimează o rată de absorbție a fondurilor europene de 85% din alocarea Uniunii Europene pe cadrul financiar 2007-2013, reiese dintr-o prezentare din 3 martie de-a lui Gabriel Friptu, director general adjunct, Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene din Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.