Rubrică dedicată alegerilor prezidenţiale în diaspora – lansată pe site-ul Ministerului de Externe

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat, pe pagina oficială de internet, o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate asupra modalităţilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile pentru preşedintele României din 10 noiembrie 2019, conform AGERPRES.
Potrivit unui comunicat MAE transmis AGERPRES, adresa respectivei rubrici este: http://www.mae.ro/node/49479.
În cadrul acestei secţiuni au fost publicate informaţii utile cu privire la opţiunile pe care le au alegătorii din afara ţării pentru a vota la alegerile prezidenţiale: astfel, pe lângă votul tradiţional (exprimat la orice secţie de votare), la alegerile pentru preşedintele României din 10 noiembrie, cetăţenii români aflaţi în străinătate au posibilitatea să voteze prin corespondenţă şi să solicite înfiinţarea de secţii de votare în străinătate.
MAE subliniază că atât alegătorii români care doresc să voteze la alegerile prezidenţiale din acest an prin corespondenţă, cât şi cei care doresc să voteze la o secţie de votare din străinătate organizată ca urmare a solicitărilor din Registrul electoral, trebuie să se înregistreze online pe portalul www.votstrainatate.ro, creat şi administrat de Autoritatea Electorală Permanentă. Portalul www.votstrainatate.ro cuprinde două secţiuni: ”Alegător în străinătate la o secţie de votare” şi ”Alegător în străinătate prin corespondenţă”.
Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019, potrivit prevederilor legale, punctează MAE.
Astfel, detaliază ministerul, alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secţie de votare va completa un formular online, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul în care optează să voteze şi va anexa copia scanată sau fotografia actului de identitate. O secţie de votare poate fi înfiinţată la cererea a minimum 100 de cetăţeni din aceeaşi localitate sau dintr-un grup de localităţi, cu condiţia ca statul respectiv să îşi dea acordul pentru organizarea secţiei respective.
Alegătorul care doreşte să se înscrie pentru votul prin corespondenţă trebuie să completeze un formular online, în care să menţioneze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere în statul respectiv, eliberat de autorităţile străine.
Lista documentelor care dovedesc dreptul de şedere în străinătate este cuprinsă în anexa Ordinului MAE nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, care poate fi consultată la următoarea adresă online: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/anexa_ordinul_500_forma_consolidata.pdf.
După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de cinci zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control.
MAE reaminteşte cetăţenilor români cu drept de vot aflaţi în străinătate că la alegerile prezidenţiale din acest an secţiile de votare organizate în afara ţării vor fi deschise timp de trei zile: vineri (în intervalul 12,00 – 21,00), sâmbătă (între orele 7,00 şi 21,00) şi duminică (de la 7,00 la 21,00).
Cetăţenii români cu drept de vot din străinătate pot să voteze la orice secţie care va fi organizată în afara ţării pe baza unui act de identitate românesc valabil în ziua votării: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie.