Salamul de Sibiu – Indicaţie Geografică Protejată – Gust European desăvârşit!

Salamul de Sibiu - Gustul european desăvârșit!
Salamul de Sibiu este unul dintre produsele românești emblematice pentru cultura și istoria gastronomică a țării. Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu din România protejează unicul produs românesc din categoria carne procesată, cu o istorie de 130 de ani și căruia i-a fost acordată în 2016 distincția europeană a calității, „Indicație Geografică Protejată”.
Distincția "Indicație geografică protejată" acordată Salamului Sibiu este meritul final pentru acest produs de calitate superioară, care își are locul în rândul familiei europene a produselor IGP recunoscute și certificate.
Gustul inconfundabil al Salamului de Sibiu se obține utilizând ingrediente de cea mai bună calitate, precum carnea și slănina folosite, condimente naturale împreună cu afumarea la rece utilizând lemn din esență tare și prin cea mai lungă perioadă de maturare. Mai mult decât atât, metoda specifică de producție este cea care diferențiază produsul: rafinată de-a lungul timpului, include etape manuale care au păstrat intactă metoda de producție. Astfel, obținem un produs premium, demn de a fi expus în cadrul evenimentelor internaționale, alături de cele mai bune produse alimentare.
„Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu reprezintă, în primul rând, o garanție a faptului că pe masa consumatorilor va ajunge întotdeauna Salam de Sibiu de cea mai bună calitate. Procesul de certificare IGP nu a fost deloc ușor, dar astăzi Salamul de Sibiu stă la egalitate la masa europeană cu alte produse, dovedind încă o dată măiestria oamenilor care îl fac, precum şi calitatea excelentă a acestui produs.” - Carmen Gavrilescu, Președintele Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu.
* Responsabilitatea pentru informațiile și punctele de vedere prezentate în această publicație revine în întregime autorilor
Mai multe informații pe: www.facebook.com/salamdesibiupgi
salamdesibiupgi.eu/index.php/ro

Salami de Sibiu - The perfect European taste
Sibiu Salami is one of the Romanian flagship products for culinary culture and gastronomic tradition of the country. The Association of Sibiu Salami Producers protects this unique Romanian product of the processed meat category, with a history of over 130 years and which was awarded in 2016 with the European quality label of PGI.
The "Protected Geographical Indication" label awarded to Sibiu Salami is the ultimate merit for this premium quality product, which takes its place among the European family of PGIs recognized and certified products.
The unmistakable flavor of Sibiu Salami is obtained using the best quality ingredients such as best meat and bacon, natural seasonings along with cold smoke using hardwood and the longest maturation period. Moreover, the specific production method is the one that differentiates the product: refined over time, it includes manual steps that have kept the production method intact. Thus, we obtain a premium product, worthy of being exposed to international events, along with the best food.
"The Association of Sibiu Salami Producers in Romania represents, first and foremost, a guarantee that the Sibiu Salami of the best quality will always be on the table. IGP Certification process was not easy at all, but today Sibiu Salami is equal to the European table with other products, proving once again the mastery of the people who make it, as well as the excellent quality of this product." - Carmen Gavrilescu, President of The Association of Sibiu Salami Producers.
* Responsibility for the information and views set out in this publication lies entirely with the author
More information: www.facebook.com/salamdesibiupgi
salamdesibiupgi.eu/index.php/en
Foto:  www.facebook.com/salamdesibiupgi