Salariul de bază al unui ambasador va ajunge la 10.810 lei în 2022, un consul general va avea 10.000 de lei

Salariul de bază au unui ambasador va ajunge la 10.810 lei în 2022, iar un un consul general sau consilier diplomatic va primi 10.000 de lei, potrivit proiectului Legii salarizării unitare, informează AGERPRES.
Documentul mai menționează că un ministru plenipotențiar va avea, în 2022, un salariu de bază de 10.630 de lei, iar un atașat sau agent consular un salariu de 5.377 de lei.
În ceea ce privește salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere: un secretar general cu rang diplomatic, grad I, va avea un salariu de bază de 12.722, iar la gradul II un salariu de 13.512, un director general cu rang diplomatic, grad I, va primi 11.406 lei, iar cu gradul II va lua un salariu de 12.459 de lei.
Cel mai mic salariu va fi al unui curier relații II, care va avea un salariu de bază de 3.595 de lei.
Potrivit proiectului Legii salarizării, personalul diplomatic și consular care, în lipsa șefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, îndeplinește funcția de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizație pe timpul îndeplinirii acestei funcții, dacă depășește o perioadă de o lună. Indemnizația nu se acordă pe timpul cât șeful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România, în țara de reședință sau în altă țară. Acesta beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfășurarea activității în străinătate în zone de risc și/sau de conflict armat, acordată numai pe durata existenței situației menționate.
În proiect se menționează că zonele de risc și/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. În cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută, prin ordin al ministrului afacerilor externe.
De asemenea, proiectul prevede că personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate poate beneficia de o indemnizație lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută.
Conform proiectului, personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe lângă altele, pe durata misiunii, pe lângă drepturile în valută prevăzute în prezenta anexă și de o indemnizație lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei, pentru soția/soțul neîncadrată/neîncadrat, pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întreținere permanentă în țară și nu realizează venituri sau indemnizații de orice natură, inclusiv din pensie.
Aceștia mai pot beneficia de o indemnizație lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a locuinței deținute în proprietate din țară, în sumă de 500 lei, impozabilă potrivit legii, în situația în care ambii soți se află permanent în străinătate și nu realizează niciun fel de venituri din chirii. Indemnizația se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.
Începând cu anul 2023 salariile de bază se vor stabili prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele la lege cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la acea dată.