Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, sărbătoriţi la 30 ianuarie

Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur sunt sărbătoriţi de Biserica Ortodoxă la 30 ianuarie, informeazã AGERPRES.
Cel trei vârfuri ale ierarhiei Bisericii Ortodoxe, Sfinţii Trei Ierarhi au mărturisit în lume dreapta credinţă, au explicat dogmele Bisericii, au îmbogăţit slujbele şi au vindecat şi alinat suferinţele oamenilor, potrivit arhimandritului Ilie Cleopa.
"Atât se cuvine să zicem, că dacă nu s-ar fi ostenit atât de mult aceşti sfinţi cu viaţa, cu cuvântul şi cu scrisul, nu ar fi scăpat creştinătatea de slujirea idolească, de eresurile cele cumplite împotriva Preasfintei Treimi şi de atâtea tulburări şi grele păcate care nelinişteau obştea creştinilor" ("Predici la Praznice Împărăteşti şi la Sfinţii de peste an", arhimandrit Ilie Cleopa, 1996).
Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi datează din timpul domniei împăratului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118). Atunci s-a stabilit, în urma mai multor ani de dispute între diferite comunităţi creştine, care dintre cei trei este mai mare, ca într-o singură zi, la 30 ianuarie, să aibă loc o cinstire comună a celor trei mari ierarhi ai Bisericii.
Prin prăznuirea împreună a celor Trei Sfinţi Ierarhi, ca unii care sunt în egală măsură bineplăcuţi lui Dumnezeu şi deopotrivă de vrednici să fie cinstiţi de credincioşi, controversele, care erau cu totul păgubitoare pentru Biserică, au fost stinse.
Cei trei Sfinţi arată la treapta cea mai înaltă "drumul împărătesc" în Biserica Ortodoxă, fiind adevăraţii ctitori ai Ortodoxiei. Şi pentru că s-au învrednicit de înalta treaptă a arhieriei, aceşti sfinţi părinţi sunt cunoscuţi sub numele de Sfinţii Trei Ierarhi.
Pomenirea fiecăruia dintre ei se face la 1 ianuarie pentru Sfântul Vasile, la 25 ianuarie este sărbătorit Sfântul Grigorie Teologul, iar Sfântul Ioan Gură de Aur, la 13 noiembrie şi la 27 ianuarie.
În ziua de 30 ianuarie se prăznuieşte lucrarea lor făcută în folosul Bisericii.
Toţi cei trei Sfinţi Ierarhi au trăit în secolul al IV-lea, numit "veacul de aur" al creştinătăţii, s-au născut în familii evlavioase creştine şi au avut parte de o educaţie deosebită, toţi trei au studiat la cele mai vestite şcoli ale vremii.
După absolvire, au trăit o viaţă retrasă, în rugăciune stăruitoare şi muncă. Pentru meritele lor deosebite, Dumnezeu i-a ridicat pe cele mai de seamă scaune ierarhice ale vremii, pentru a răspândi de acolo cu şi mai multă putere lumina adevărului dumnezeiesc, dovedindu-se a fi vrednici păstori ai credincioşilor lor.
Au fost deopotrivă mari sprijinitori ai săracilor, orfanilor, bolnavilor şi ai tuturor celor aflaţi în suferinţă.
Mai mult decât atât au luptat, prin cuvânt şi prin scris, pentru lămurirea adevărurilor de credinţă ortodoxă, împotriva rătăcirilor şi credinţelor deşarte. Au fost mari predicatori şi scriitori bisericeşti, lăsând în urma lor un număr mare de cărţi teologice, ce formează un tezaur al lumii creştine.
Sfântul Ierarh Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur au lăsat şi Liturghiile care le poartă numele (sursa: vol. "Vieţile Sfinţilor").