Strategia Naţională împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024, în şedinţa de guvern

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024 figurează pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Guvernului, informeazã AGERPRES.
Proiectul prevede că strategia se implementează prin intermediul planului de acţiune, care stabileşte activităţi şi proiecte specifice, cu precizarea bugetelor şi a surselor de finanţare, precum şi a termenelor şi responsabilităţilor instituţionale.
Se înfiinţează Comitetul de Monitorizare a strategiei, format din câte un reprezentant, având funcţie de conducere, cel puţin la nivel de director, din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Preşedintele comitetului este reprezentantul Ministerului Justiţiei. Între atribuţiile acestui comitet se numără formularea de recomandări şi propune măsuri către instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniul luptei împotriva criminalităţii organizate, în vederea asigurării coerenţei şi eficientizării procesului de implementare a prevederilor strategiei şi informarea anuală a prim-ministrului şi Consiliului Suprem de Apărare al Ţării privind stadiul de realizare a obiectivelor stabilite în strategie, prin raportul anual de monitorizare.
* Pe ordinea de zi a şedinţei de guvern se află şi proiectul de hotărâre privind numirea a doi controlori financiari şefi adjuncţi la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor. Potrivit proiectului, Doina Stan şi Teodor Diaconescu se numesc în funcţiile de controlori financiari şefi adjuncţi ai Corpului controlorilor delegaţi, pentru un mandat de 6 ani.
* Între proiectele de hotărâri care se mai află pe ordinea de zi a şedinţei se mai află cele privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anii 2021 şi 2022, în limita echivalentului în lei al sumei de 46.000 de euro, la OCDE, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului, în vederea participării la Programul Internaţional pentru Acţiune privind Schimbările Climatice/International Programme for Action on Climate (IPAC); atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni; aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 27,2219 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatere a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"; aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, nivel secret, elaborate sau deţinute de Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi termenele de clasificare aferente acestora; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR - Călători" - SA.
De asemenea, figurează proiecte de hotărâre pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective, privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici.
Potrivit Executivului, agenda şedinţei poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.
Sursa: www.agerpres.ro