Giurgiu: Primul centru de servicii sociale pentru bătrânii din judeţ va fi amenajat într-o fostă brutărie

Fosta brutărie din localitatea Malu va fi transformată, printr-un proiect european în valoare de 4,25 de milioane de lei, în primul centru integrat de servicii sociale pentru persoane vârstnice din judeţul Giurgiu.
"Printr-un proiect cu finanţare europeană, în localitatea Malu va fi înfiinţat primul centru integrat de servicii sociale pentru persoane vârstnice din judeţul Giurgiu. Acest centru va oferi servicii sociale persoanelor vârstnice din Malu şi localităţile limitrofe, Slobozia, Vedea şi Găujani, prin înfiinţarea unui centru de zi, a unei cantine sociale şi a unei unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Proiectul a demarat în luna iunie 2019, va fi finalizat în data de 31 august 2021 şi este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu şi Primăria Malu', a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul general al DGASPC Giurgiu, Dan Valentin Sima.
Potrivit managerului de proiect, Monica Margareta Lăceanu, prevenirea instituţionalizării şi creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice prin oferirea de servicii adaptate nevoilor acestora, în conformitate cu standardele de calitate în domeniu, precum şi respectarea drepturilor persoanelor vârstnice, menţinerea autonomiei acestora, prevenirea riscului de dependenţă, de marginalizare şi excludere socială reprezintă principalele obiective ale proiectului.
De asemenea, proiectul are în vedere creşterea capacităţii autorităţilor locale de a furniza servicii în funcţie de priorităţile identificate pe plan local şi întărirea parteneriatelor, ca factor primordial în acordarea serviciilor sociale.
Centrul integrat de servicii sociale pentru persoane vârstnice va funcţiona într-o clădire existentă în localitatea Malu, fosta brutărie, clădire care va fi extinsă, reabilitată şi dotată. De asemenea, va fi achiziţionat un mijloc de transport pentru a asigura deplasarea vârstnicilor din Malu şi localităţile limitrofe la centrul de zi şi cantina socială, precum şi pentru deplasarea personalului de specialitate la domiciliile persoanelor vârstnice, pentru asigurarea asistenţei medicale primare şi a serviciilor de îngrijire.
Din personalul Centrului integrat de servicii sociale vor face parte asistenţi medicali, îngrijitori la domiciliu, psiholog, asistent social, bucătar, şofer şi paznici.
Prin acest proiect este promovată incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale al persoanelor vârstnice din această zonă a judeţului. După data de încheiere a proiectului, care presupune asigurarea infrastructurii necesare pentru a oferi servicii de calitate prin intermediul centrului de zi, al cantinei sociale şi unităţii de îngrijire la domiciliu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu va asigura sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de cinci ani.
Valoarea totală a proiectului este de 4.255239,62 lei, dintre care 85% reprezintă fonduri nerambursabile.